15 09, 2018

Projecte pedagògic del menjador ecològic de Les Cometes

2018-09-15T10:03:18+00:00 setembre 15th, 2018|

El projecte El present projecte educatiu de menjador escolar ecològic de l'escola Les Cometes de Llorenç del Penedès forma part de l’acció educativa de l’escola i per tant s’ha realitzat partint de l’estructura organitzativa i de l’organització pedagògica (PEC) del centre que ens ocupa. Així doncs, es regirà per les mateixes normes educatives. L’horari de menjador està comprès per un període força ampli: de 12:30 a 15 h, estona suficient que serveix per establir uns hàbits d’alimentació i higiene saludables i, a més a més, establir vincles de convivència entre els infants. En primer lloc, és important destacar la