Loading...
Educació2024-06-06T10:31:42+00:00

A l’Aresta desenvolupem un projecte educatiu en agroecologia i cooperació en el qual hibridem pràctiques artesanes, pageses, artístiques, científiques i de cooperació social, a través de metodologies participatives i del foment de l’aprenentatge actiu.

El nostre objectiu és promoure un món rural viu, basat en la cooperació social i l’apoderament comunitari. Fomentem el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, pageses, artesanes i científiques que en tenen cura i que posen la sostenibilitat de la vida al centre.

 

Serveis educatius

Els serveis educatius que us oferim abracen la producció, l’elaboració, la distribució i el consum d’aliments amb una mirada des de l’agroecologia i el cooperativisme. Totes les activitats que us proposem es basen en metodologies participatives, la transdisciplinarietat i el treball en equip i cooperatiu. Els serveis que us oferim són:

Dinamització:

 • Tallers educatius en agroecologia i cooperativisme: Consum responsable, Economies transformadores i Sobirania alimentària.
 • Horts s educatius, socials i comunitaris (disseny, manteniment, assessorament, tallers)
 • D’on ve el que mengem? Sortides al camp per descobrir horts ecològics, cultius de secà i de cereal.
 • Casals d’estiu
 • Extraescolars
 • Menjadors escolars ecològics
 • Activitats a mida per a fires, festes, i esdeveniments

Formació i assessorament:

 • Menjadors escolars agroecològics
 • Xerrades educatives de consum crític i economia social i solidària
 • Professionals de l’educació formal i no formal
 • Personal de museus i altres institucions

Disseny:

 • Materials didàctics i projectes educatius
 • Projectes educatius i ApS
 • Programes d’educació ambiental per ajuntaments i centres educatius
 • Tallers i dinàmiques participatives

Si voleu més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres: arestaeducacio@gmail.com

Ens adaptem a les vostres necessitats!

El Programa d’Educació Ambiental està destinat a tots els centres educatius per impulsar l’educació agroambiental i vetllar perquè aquesta sigui una competència transversal en tot el cicle educatiu de la ciutadania més jove. El programa d’educació ambiental ofereix un ampli ventall d’activitats i un recorregut adaptat a cada cicle educatiu. La proposta està relacionada amb el currículum escolar, i contrastada i valorada amb l’equip docent del centre escolar.

El programa també pretén donar continuïtat a les polítiques ambientals i treballar perquè la població assumeixi un major grau de participació i responsabilitat en les funcions socials de millora de l’entorn i de la qualitat de la vida humana. Totes les activitats del Programa d’Educació Ambiental. Fomenten l’experimentació, el treball en equip, la transdisciplinarietat, la sensibilització a la natura i la creativitat.

Fomentem el coneixement del nostre entorn, la recerca, l’experimentació i l’anàlisi de resultats de forma cooperativa en tots els tallers, a través de metodologies participatives en què els infants i joves són el centre de l’aprenentatge, i de les tasques i accions que se’n deriven.

L’equip tècnic és el canal d’assessorament, acompanyament i l’encarregat de proporcionar eines concretes per al bon funcionament de les activitats previstes. Vetllem pel bon funcionament del grup, tot afavorint la diversitat i la cohesió dels membres creant un vincle fort i un sentiment de pertinença. Oferim la transmissió d’informació, tot promovent el pensament crític, l’escolta tolerant, la consciència d’un mateix i del seu entorn i el debat respectuós. Partim de les experiències dels i les participants i de la realitat concreta d’aquestes, per generar un procés creatiu de reflexió i anàlisi crítica sobre temes concrets mitjançant eines d’innovació social.

El servei de menjador agroecològic està destinat a aquells centres educatius que vulguin realitzar la transició des del servei convencional a l’agroecològic, i abasta tots els àmbits. Dissenyem i implementem el projecte educatiu de menjadors escolars agroecològics i dinamitzem el contacte entre la cuina i les productores d’aliments ecològics de la zona. Promovem hàbits d’alimentació i higiene saludables i vincles de convivència entre els infants des del punt de partida de l’agroecologia.

Valors

Vetllem pel benestar de l‘infant i pel procés d’aprenentatge, oferint un ventall d’activitats i tallers per adquirir coneixements en l’agroecologia, en valors socials i comunitaris i en educació ambiental. Fomenten el descobriment i la consolidació d’hàbits alimentaris saludables i d’higiene, el respecte a la natura, el coneixement de la pagesia i les productores locals, l’agricultura ecològica, el malbaratament alimentari, el consum responsable, els aliments de temporada, la diversitat cultural, les relacions igualitàries i la resolució de conflictes.

Fomentem l’autonomia dels infants en l’àmbit de l’alimentació per arribar a programar el menú del menjador.

Metodologia

Assegurem una estreta col·laboració amb el centre educatiu durant el procés de conceptualització del projecte d’acompanyament, així com un procés d’avaluació continuada durant el desenvolupament d’aquest, amb els agents implicats, tant del centre com de la comunitat educativa en general.

Oferim formació en agroecologia, resolució de conflictes, metodologies participatives, cohesió de grup, treball en valors i pedagogia emocional, segons les necessitats que es detectin.

Organitzem conjuntament amb la resta de la comunitat educativa activitats i sortides vinculades al projecte educatiu en agroecologia i comunitari.

Oferim serveis de disseny i dinamització de casals d’estiu agroecològics per a infants i joves. El projecte educatiu del casal d’estiu, endinsa als infants i joves a una descoberta del món rural i els ecosistemes que ens envolten. Plantegem diverses temàtiques consensuades amb la resta d’entitats organitzadores. Alguns exemples són: els oficis del món rural, els elements de la terra, la producció agroalimentària, els ecosistemes naturals, etc.

Coneixerem el paisatge rural i algunes de les pràctiques socioculturals i econòmiques més significatives que mantenen un món rural viu: prendrem cura de l’entorn, desenvoluparem l’expressió artística i l’experimentació científica tot establint pràctiques cooperatives i de creativitat social.

Els objectius generals dels casals d’estiu són:

• Conèixer l’entorn rural i les pràctiques socioculturals que el sostenen

• Tenir cura de l’entorn més proper

• Desenvolupar l’expressió artística i corporal

• Conèixer el vocabulari i les expressions pròpies del món rural presents a la nostra llengua

• Desenvolupar l’experimentació científica i culinària

• Practicar la cooperació en la nostra quotidianitat

• Respectar la natura i les persones

• Teixir llaços de la solidaritat i co-responsabilitat en les nostres accions diàries

Apostem per una metodologia activa en totes les activitats que realitzem amb els infants i joves. Perquè creiem que les persones, sobretot els infants, aprenem quan experimentem amb cap, cor i mans allò que fem, i estem motivades. Si a més ho fem en grup, es crea un espai d’intercanvi i aprenentatge mutu molt valuós, ple de possibilitats. En aquest sentit, algunes de les activitats que programem durant els casals d’estiu són: tallers de cuina, visites a l’entorn més proper, disseny d’hort del casal, tallers artístics, activitats de cooperació entre tots els participants del casal com ara mercats d’intercanvi o esmorzars conjunts, etc.

Una bonica casa per la cicindela

El servei d’extraescolars s’adreça a la comunitat educativa d’educació infantil i primària. La nostra proposta d’activitats extraescolars vinculada a l’educació agroambiental i la producció d’aliments és: «Del camp al plat: cuina de proximitat», «ReciclArt», «Organic Gardening» i «EcoCrea».

Totes les activitats es basen en metodologies participatives i divertides, la transdisciplinarietat i el treball en equip i cooperatiu. Totes les activitats són adaptables segons les edats del grup. Les extraescolars que us oferim són creatives, experimentals i vivencials. Oferim l’opció de fer els tallers en anglès com a llengua vehicular, de manera que es combina l’educació agroambiental i cooperativa i l’aprenentatge de l’anglès.

Del camp al plat: cuina de proximitat

Del camp al plat és una extraescolar de cuina de proximitat on introduïm els nens i nenes al món de la cuina i de l’alimentació a partir de l’experimentació i la creativitat. Ens aproximem a la cuina, tot fent el recorregut per allò que passa des que cultivem l’aliment al camp fins que arriba al nostre plat. Coneixerem les diferents pràctiques agrícoles i de producció d’aliments actuals i fomentarem hàbits alimentaris saludables des d’una perspectiva agroecològica i de respecte al medi ambient i a les persones. Els objectius generals de les activitats d’aquesta línia són:

– aprendre l’origen i la temporalitat dels aliments
– conèixer com s’han produït els aliments que mengem
– experimentar algunes tècniques per elaborar, conservar i cuinar aliments bàsics
– promoure hàbits alimentaris saludables i respectuosos amb el medi ambient i les persones

Cada taller setmanal inclou una sèrie de dinàmiques per conèixer els elements i conceptes clau de la sessió i una part pràctica en què manipularem, elaborarem i cuinarem aliments.

ReciclArt

ReciclArt és una extraescolar que aborda el reciclatge, la reutilització, la reducció i la recuperació de residus des d’un vessant creatiu i transdisciplinari. Al llarg dels tallers de les diferents sessions tractem conceptes de l’educació ambiental, les arts, les ciències naturals i les ciències socials, mirant de canviar alguns hàbits quotidians en l’àmbit del consum. Els objectius generals de les activitats d’aquesta línia són:

– entendre el residu com un recurs que, fins i tot, pot acabar generant vida a l’hort
– fomentar la reducció, el reciclatge i la reutilització de residus, incorporant aquestes accions com a hàbits en el nostre dia a dia
– conèixer com se separen els residus segons les seves característiques i el cicle dels materials que el componen
– pensar en pràctiques de consum responsable que redueixin la generació de residus
– cultivar l’expressió artística a partir de material reciclat

Cada taller setmanal inclou una sèrie de dinàmiques per conèixer els elements i conceptes clau de la sessió i una part en què posarem en pràctica el reciclatge creatiu de materials, transformant-los i donant-los una nova vida.

Organic Gardening

Organic Gardening és una extraescolar d’hort escolar ecològic. Al llarg del projecte, prepararem, crearem i mantindrem un hort amb mètodes de l’agricultura agroecològica. L’hort escolar és un recurs pedagògic que permet la transversalitat dels continguts curriculars i l’experimentació de nous sabers i aprenentatges. A l’hort, els nens i nenes entren en contacte amb materials que no solen estar presents a la seva vida quotidiana, com ara les eines, la terra o les llavors, de manera que poden desenvolupar noves habilitats, a més de fer un exercici físic que els relaxa de les tensions del dia. A més, l’activitat té uns fruits ben tangibles, cosa que resulta molt satisfactòria, i alhora els ajuda a exercitar la paciència, seguint els passos del procés de cultiu i el ritme de creixement de les hortalisses.

L’hort educatiu és una eina idònia per a l’aprenentatge de llengües des de la immersió en una experiència creativa i en connexió amb la natura: s’aprèn fent! Així, l’anglès serà l’idioma vehicular dels tallers. També podem fer-los en francès o, és clar, en català. Els objectius generals d’Organic Gardening són:

– cultivar la sensibilització ambiental i la cooperació social i aprendre des de la pràctica d’on vénen i com es produeixen els aliments que mengem
– familiaritzar-se amb tècniques bàsiques de preparació, cultiu i manteniment d’un hort agroecològic
– reconèixer les diferències entre els aliments frescos i els aliments processats i adquirir coneixements sobre l’estacionalitat de les verdures i fruites
– promoure hàbits alimentaris saludables i respectuosos amb el medi ambient i les persones

Cada taller setmanal inclou una sèrie de dinàmiques per conèixer els elements i conceptes clau de la sessió i una part pràctica, de posar-nos mans a la terra, per aprendre a cultivar i tenir cura de l’hort.

Eco Crea

Eco Crea és una extraescolar que combina activitats creatives de reciclatge, d’horticultura ecològica i de cuina de proximitat. Ve doncs a ser una síntesi de les altres tres extraescolars proposades: «Del camp al plat: cuina de proximitat», «ReciclArt» i Organic Gardening».

Els objectius generals d’Eco Crea són:

– cultivar la sensibilització ambiental i la cooperació social
– promoure hàbits alimentaris saludables i respectuosos amb el medi ambient i les persones
– aprendre d’on vénen i com es produeixen els aliments que mengem
– experimentar algunes tècniques bàsiques per elaborar, conservar i cuinar aliments
– fomentar la reducció, el reciclatge i la reutilització de residus, entenent-los com un recurs
– cultivar l’expressió artística a partir de material reciclat
– experimentar amb tècniques bàsiques de creació i manteniment d’un hort domèstic o escolar

Cada taller setmanal inclou una varietat de jocs i dinàmiques per conèixer els elements i conceptes clau de la sessió i una part més pràctica, de posar-nos a cuinar, a fer treballs manuals o a fer activitats d’horticultura domèstica (o de l’hort escolar, si el centre en disposa o hi ha possibilitat de crear-lo).

En què consisteix?

Oferim serveis de disseny, acompanyament i dinamització de projectes educatius que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat de manera conjunta i ben articulada. En aquests tipus de projecte, les persones participants aprenen treballant sobre un cas concret, del seu entorn, detectant necessitats reals amb l’objectiu de trobar-hi una solució factible.

Es tracta d’un projecte que és útil per a la societat, i que traspassa fins i tot l’entorn del centre, creant una relació circular entre aprenentatge i servei, entre comunitat educativa i societat, que genera una experiència complexa i enriquidora. En aquest sentit, els serveis a la comunitat guanyen qualitat i aquests, al mateix temps, donen sentit a l’aprenentatge, fent possible la materialització d’allò que aprenem, podent-ho transferir a la realitat a través de l’acció escollida, i conjuntament amb una o més entitats socials.

Podem oferir projectes ApS sobre els blocs de tallers que treballem: Consum Responsable, Economies Transformadores, Sobirania Alimentària i d’Educació Ambiental, enfocats tant a l’alumnat com al professorat. Tanmateix, podem fer projectes a mida d’acord amb les vostres necessitats i interessos.

Per a l‘alumnat

Aquesta modalitat consta de dues fases: una teòrica- pràctica a l’aula, i altra de servei al lloc escollit. La part que es realitza a l’aula consisteix a treballar sobre un tema concret, mitjançant dinàmiques participatives i d’aprenentatge actiu, tot intentant motivar la reflexió i el pensament crític al voltant de la temàtica escollida. A les darreres sessions l’alumnat, que ja coneix la necessitat o problemàtica detectada, definirà el servei a la comunitat que vol dur a terme, les sinergies que ha d’establir i com vol dur-ho a terme. Per acabar, es farà la darrera sessió dedicada al servei que l‘alumnat hagi volgut dur a terme en col·laboració, si és possible amb alguna altra entitat social del seu entorn proper.

Per al professorat

En aquesta modalitat, el projecte està enfocat a l‘equip educatiu, i busca, per un costat, dotar d‘eines al professorat perquè puguin donar a conèixer una temàtica , o manera de fer, a les aules d‘escoles i instituts. De manera que convidin els i els infants i joves a endinsar-se en processos de reflexió crítica.

El fet que l‘equip educatiu pugui fer-se pròpia la metodologia de l’Aprenentatge i Servei, pot enriquir les possibilitats pedagògiques, no només del personal docent sinó de tota la comunitat educativa, pensada com un organisme més dins un sistema sociocultural complex i divers que interactua amb el seu entorn.

Tallers

Els tallers s’agrupen en tres temàtiques que ressegueixen totes les etapes de producció, elaboració, distribució i consum d’aliments i altres productes. Als desplegables de baix trobareu la relació de tallers, que s’agrupen en els següents blocs temàtics:

Bloc 1. Consum responsable

Bloc 2. Economies transformadores

Bloc 3. Sobirania alimentària

Tanmateix, us els podem dissenyar a mida en funció de les vostres necessitats.

Si preciseu més informació sobre un o més tallers en concret podeu trobar-la al catàleg de serveis, que podreu descarregar aquí mateix. També podeu contactar directament amb nosaltres.

Tallers per aprendre com es produeixen els productes que consumim: des dels aliments, a la roba, els plàstics o els dispositius electrònics. Reflexionem críticament sobre les condicions de la seva producció i comercialització, així com la gestió de residus que es generen i l’impacte que tot plegat té sobre les persones i l’entorn.

– Del camp al plat; el viatge dels aliments

– (Des)vestint la roba; consum conscient i responsable

– Més enllà de la pantalla; els dispositius electrònics a debat

– Residu Zero: repensem el consum de plàstic

– Mesurant les energies, auditem la nostra aula!

Tallers per identificar els aspectes clau i invisibles de l’economia, tal com la coneixem. Descobrirem què és el cooperativisme i quina forma pren a casa nostra. Oferim activitats sobre economies feministes, l’economia social i solidària i el cooperativisme.

– Teixim alternatives: introducció a l’economia social i solidària

– Cooperativisme a l’aula

– L’Home xampinyó; mirades feministes sobre l’economia

– Les Violetes: claus per sostenir la vida a la Terra

Durada orientativa: 2 hores

Públic destinatari: educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Adaptable a altres grups de joves i públic general.

Sobirania alimentària

Tallers que ens apropen a l’origen d’allò que mengem. Aprenem on es produeixen els aliments, com es distribueixen i com es consumeixen. Pensem alternatives per generar sistemes alimentaris més justos, sostenibles i arrelats als territoris.

– Del cereal al pa

– Llavors per la sobirania alimentària

– D’on ve el que mengem?

– Cuina sostenible

Activitats Realitzades

L’Aresta ha participat en nombroses activitats a centres educatius (llars d’infants, escoles i instituts), equipaments cívicsmuseus i també en festes i actes a l’aire lliure de pobles i ciutats arreu del territori. Aquí us deixem una pinzellada d’alguns esdeveniments en què hem participat:

Casals d’estiu i menjadors escolars

2020

 • Coordinació pedagògica del menjador escolar ecològic CEIP Les Cometes de Llorenç del Penedès (curs 2018-19 i 2019-20)

2019

 • Casal d’estiu: Les lleones. Ruralegem. Albinyana (juny, juliol i agost) De 3 a 14 anys. En col·laboració amb l’Ajuntament d’Albinyana, l’AMPA Joan Perucho i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

2018

 • Casal d’estiu: Les lleones. El poder dels set elements. Albinyana (juny, juliol i agost) De 3 a 14 anys. En col·laboració amb l’Ajuntament d’Albinyana, l’AMPA Joan Perucho i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

2017

 • Casal d’estiu: Les lleones. Art, natura i emocions al bosc. Albinyana (juny, juliol i agost) De 3 a 14 anys. En col·laboració amb l’Ajuntament d’Albinyana, l’AMPA Joan Perucho i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Activitats extraescolars

2016 – 2020

 • Projecte Nature, art and creativity Llar d’infants de Bellvei. (octubre-juny) En col·laboració amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Bellvei.

2017- 2018

 • Extraescolar: Del camp al plat. CEIP Les Cometes (Llorenç del Penedès) (octubre-juny) En col·laboració amb l’AMPA.

2016 – 2017

 • Extraescolar: Ecocrea. CEIP Joan Perucho Albinyana (octubre-juny) En col·laboració amb l’AMPA Joan Perucho.

Formació laboral i reciclatge professional

2018

 • Formació en recollida selectiva i compostatge a informadors ambientals en el marc de plans d’ocupació al Baix Penedès (juny)

2016 – 2017

 • Formació en educació i sensibilització ambiental a joves de Garantia Juvenil del Baix Penedès per a inserció laboral com a agents mediambientals. En col·laboració amb l’Ajuntament d’Albinyana (novembre-maig)

Tallers educatius de sensibilització entorn el medi ambient

2016 – 2020

 • Tallers d’educació ambiental a la Jugateca de Viladecans. Curs 2019-2020. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Viladecans.

 • Tallers sobre abelles i llana a la Setmana de la Natura de Sant Boi. Edicions 2017 i 2019. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Boi.

 • Taller familiar «Emulsiona, gelifica i esferifica” a la Festa de la Ciència 2019 de Barcelona. En col·laboració amb l’Institut de la Cultura de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

 • Taller familiar «Donem vida al plàstic» al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí en el marc de l’exposició sobre el plàstic al juny de 2019. En col·laboració amb el Museu de la Vida Rural.

 • Sortides i tallers al Montseny per conèixer els insectes, biodiversitat i paper els ecosistemes. Cursos 2018 al 2020. En col·laboració amb l’associació Pendulum.

 • Sortides i tallers a les Madrigueres per conèixer la fauna i la flora dels ecosistemes aquàtics. Cursos 2019 al 2020. En col·laboració amb la consultoria ambiental El Garrofer.

 • Tallers de consum responsable “Residu Zero, repensant el consum de plàstic”, a tots els centres educatius de secundària de Vilafranca del Penedès. Curs 2019-2020. En col·laboració amb el Servei Municipal de Consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 • Tallers de consum responsable . El viatge dels aliments, a tots els centres educatius de primària de Vilafranca del Penedès. Cursos del 2017 al 2020. En col·laboració amb el Servei Municipal de Consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 • Tallers de sensibilització al sistema tèxtil i el consum responsable de roba: Desvestint la roba, a tots els centres educatius de primària de Vilafranca del Penedès. Cursos del 2017 al 2020. En col·laboració amb el Servei Municipal de Consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 • Tallers: Mil Llavors, Dissenyem un hort agroecològic, L’horta amb els cinc sentits, El sòl: un ecosistema viu; Escola Sant Gregori (Barcelona), Escola Mare de Déu del Priorat (Banyeres del Penedès) i Escola Mare de Déu de l’Esperança (Figuerola del Camp) (novembre – març 2016)

 • NiuViu al Museu Blau de Barcelona amb el taller: Què passa dins del pa? (març 2016) En col·laboració amb Nusos. Activitats científiques i culturals SCCL.

 • Taller: La llana: de l’ovella al teixit, a la Fira de l’esquilada a Santa Coloma de Cervelló amb (abril 2016)

 • Activitat d’educació ambiental en el Dia Mundial del Medi Ambient a l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell. VIII Jornada de Natura en Família: Qui viu al bosc? (juny 2016)

 • Activitat infantil a la Biblioteca Pública Terra Baixa de El Vendrell: Els insectes amics, en les jornades de cooperativisme i agroecologia organitzades per la cooperativa de consum Les Garrofes (juny 2016)

 • Taller infantil “Mil llavors” a la Fira RemeiArt, a Santa Margarida i els Monjos. (juny 2016)

 • Tallers familiars FermentAcció i La cuina: un petit laboratori” a la Festa de la Ciència a Barcelona. (juny 2016)

 • Taller familiar “No tots els pans són iguals” a la Jornada Festiva mésOPCIONS. (octubre 2016)

 • Taller infantil “La llana: de l’ovella al mitjó” a la Festa del Bosc a Vallespinosa. (octubre 2016) En col·laboració amb l’Ajuntament de Pontils.

 • Taller infantil “Els insectes” Pícnic escolar al Montseny en col·laboració amb l’Associació Pendulum. (maig 2016, maig 2017, maig 2018 i maig 2019)

 • Tallers de reciclatge creatiu, Activitats sociocomunitàries al terme municipal d’Albinyana. (novembre 2016 – desembre 2017)

 • Tallers familiars: “Què passa al sòl quan plou?” Festa de la Ciència a Barcelona. (juny 2017)

 • Coordinació i monitoratge de l’eix educatiu de l’Ateneu Cooperatiu Coopcamp (2017 i 2018)

 • Taller: “Fem pa!” Fira del pa 2017, 2018 i 2019 Eco-Museu Farinera Sant Martí d’Ampúries.

 • Tallers de cuina de reaprofitament en el marc de la Setmana del consum responsable a Cubelles (curs 2017-2018)

 • Tallers de cuina agroecològica, de proximitat i temporada a l’obrador Can Lleó (Albinyana) (cursos 2017-18 i 2018-19)

 • Tallers infantils i familiars: “Plantem escaroles!”, “Cuinar ciència: gelifica, emulsiona i esferifica xató” i “Fem olivada!” a la Xatonada Popular del Vendrell en col·laboració amb la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de El Vendrell.  (febrer 2017, 2018 i 2019)

 • Disseny i rodatge del Programa d’Educació Ambiental de El Vendrell (setembre 2017-juny 2018)

 • Tallers familiars: “Cuinant la biodiversitat dels marges” i “Què passa al sòl quan plou?” a la Festa de la Ciència a Barcelona. (juny 2018)

 • Més de 200 tallers a escoles i instituts dins de les nostres línies educatives (Consum Responsable, Economies Transformadores i Sobirania Alimentària en els cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20.

Notícies i actualitat

Educació

L’Aresta online.

Al llarg del curs passat, vam estar confeccionant el nostre nou catàleg de serveis amb molta il·lusió. Vam endreçar els continguts que ja teníem, en vam crear de

Go to Top