Projecte pedagògic del menjador ecològic de Les Cometes

2018-09-15T10:03:18+00:00 setembre 15th, 2018|

El projecte

El present projecte educatiu de menjador escolar ecològic de l’escola Les Cometes de Llorenç del Penedès forma part de l’acció educativa de l’escola i per tant s’ha realitzat partint de l’estructura organitzativa i de l’organització pedagògica (PEC) del centre que ens ocupa. Així doncs, es regirà per les mateixes normes educatives.

L’horari de menjador està comprès per un període força ampli: de 12:30 a 15 h, estona suficient que serveix per establir uns hàbits d’alimentació i higiene saludables i, a més a més, establir vincles de convivència entre els infants. En primer lloc, és important destacar la comunicació amb les famílies que el servei de menjador desenvolupa tot apostant per la relació constant entre la família i l’escola. El servei de menjador considera que aquesta relació parteix de la confiança mútua i és imprescindible a l’hora de dur a terme qualsevol projecte educatiu.

Així doncs, podem establir que les dues institucions (menjador i escola) tenen un objectiu comú: ajudar els infants a desenvolupar-se i a formar-se com a persones lliures i responsables, treballant aquests aspectes conjuntament amb la família de l’infant.

En segon lloc, ens agradaria destacar que el servei de menjador escolar comprèn tant l’alimentació de l’alumnat com la seva vigilància i atenció eductiva. Així doncs, el servei de menjador escolar comprendrà, per una banda, l’elaboració, la programació i la distribució de menús i, per l’altra, l’atenció educativa de l’alumnat.

L’organització

Tots els dinars es realitzen a la cuina de l’escola tot seguint el pla de menús proposat prèviament per l’empresa gestora (en el nostre cas, la Cassola Riallera). Hem de tenir en compte que si volem que l’infant gaudeixi d’una experiència sensorial mentre menja cal que es seleccioni, es combini i es cuini cadascun dels aliments amb molta delicadesa. Cal destacar que el disseny del menú està basat en la dieta mediterrània i en la recomanació de l’OMS en el consum diari de verdures de temporada, cereals i llegums tot intentant apostar sempre pels productes ecològics (aquells que han estat tractats amb cura durant el seu procés de producció i que ofereixen la màxima potència nutricional neta de productes tòxics), de temporada i de proximitat (la comarca ens ofereix a cada estació allò que l’organisme necessita, apostar per aquests productes és sinònim de garantia, gust i arrelament al territori).

Respecte a l’elaboració del menjar, el menjador aposta per tècniques culinàries respectuoses tot evitant la presència de fregits, precuinats, etc. A més, s’intenta que cada plat sigui una experiència sensorial on tots els sentits hi juguen un paper fonamental. D’aquesta manera, l’infant pot viure una experiència plaent i estimulant tot menjant qualsevol tipus d’aliment. Per últim, considerem important destacar la importància que l’infant conegui QUI cuina i QUÈ cuina. És per això promou que els infants interactuïn amb l’equip de cuina per tal de poder establir, així, una connexió emocional amb el que li arriba a la taula.

La cuinera acull als infants quan arriben al menjador, els saluda i els diu què menjaran aquell dia. Quan introduïm un aliment nou, se’ls n’expliquen les propietats beneficioses que té per a la salut, fent especial esment en les verdures, la fruita, els llegums o el peix. Un cop tots asseguts, tant la cuinera com les monitores els desitgem “Bon Profit!!”.

Elaboració i control del menjar

Durant l’estona de dinar s’estableix una connexió directa entre els infants i l’equip de cuina, que s’interessa per saber quins aliments els agraden i quins costen més de menjar. Quan s’introdueixen aliments nous, cal saber quina acceptació tindran. Per part dels infants, és bo que mostrin si els agrada o no, que facin suggeriments o preguntes a l’equip de cuina. Cal escoltar el que diuen els infants i fer que la seva estada al menjador sigui agradable.

La tasca que desenvolupen les monitores de menjador s’orienta cap a l’atenció i la cura dels infants en l’espai i temps no lectiu vinculat a l’alimentació. Aquesta tasca es basa en el respecte, la solidaritat i l’estima cap als infants. És important que s’estableixi una relació cordial i de respecte entre els infants i les monitores, procurant que es creï un clima agradable tant a l’hora de menjar com durant l’estona del joc o les activitats dirigides. La seva tasca es basa també en la programació, execució i avaluació de les activitats i els espais de joc. És indispensable per al bon funcionament del menjador que tots els professionals coneguin les Normes de Convivència de l’Escola i el Règim Disciplinari de l’Alumnat i actuïn en conseqüència. Així doncs, les professionals han de comptar amb una formació i experiència adients, per tal de desenvolupar les seves funcions correctament. Cal tenir en compte que l’organització i la distribució de l’equip de monitors va a càrrec de l’empresa de menjador.

 

Objectius Pedagògics

Objectius generals en l’àmbit de l’alimentació:

 • Adquirir uns hàbits d’alimentació correctes: Utilitzar correctament coberts, plats, got i tovalló.
 • Assolir una adaptació progressiva dels aliments nous: Intentar que els infants tastin els aliments que se li proposen.
 • Acceptar amb normalitat el canvi de textura en els aliments: Experimentar i provar les textures de tots els aliments.
 • Potenciar uns hàbits d’higiene saludables: Ser capaç de rentar-se les mans i anar al lavabo abans de dinar. Rentar-se les dents després de dinar i tornar a fer les tasques d’higiene abans d’anar a classe.
 • Treballar el compromís d’escola verda: Treballar la recollida selectiva de residus.
 • Treballar els hàbits de conducta i comportament a l’hora de menjar: Ser capaç de menjar amb ordre i tranquil·litat per tal de gaudir dels aliments. Saber mantenir-se asseguts correctament a les cadires fins acabar de dinar.
 • Prendre consciència de les rutines d’abans i després de menjar: Sensibilitzar-se per parar, desparar taula i ordenar el menjador.

 

Objectius generals en l’àmbit del lleure:

 • Potenciar la convivència i el respecte cap els altres: Interaccionar amb els seus iguals i amb els adults positivament i amb respecte.
 • Treballar els hàbits de conducta i comportament a l’hora del lleure: Afavorir la socialització per tal que els infants es relacionin i comuniquin entre ells.
 • Fomentar la necessitat i l’adequació de normes: Actuar en relació a la normativa pactada per cada monitor i grup d’infants. Seguint sempre les normes de convivència de l’escola.
 • Prendre consciència de l’educació en valors: Incentivar el respecte, la tolerància, la solidaritat i la responsabilitat dins un grup.
 • Organitzar activitats i jocs adequats a les necessitats dels infants: Crear jocs i activitats dirigides i no dirigides. Realitzar diversos tallers on es promogui la creativitat dels infants.