Loading...
Dinamització2024-01-25T07:56:31+00:00

Desenvolupem projectes de dinamització local agroecològica i cooperativa per a promoure una transició agroecològica, la sobirania alimentària i la generació de projectes i experiències amb capacitat de transformació social. Promovem l’articulació dels diferents agents del territori, acompanyem la generació i l’enfortiment de projectes agroecològics i cooperatius, dissenyem i acompanyem plans d’actuació basats en la detecció de necessitats i potencialitats de forma participativa i de la mà de les agents implicades.

Alguns dels àmbits principals en els que treballem són els sistemes d’aprovisionament agroecològic cooperatius, l’articulació de la pagesia i el relleu generacional o la intercooperació per a la creació i consolidació de projectes cooperatius i de l’economia solidària.

Participem en col·lectius i espais més amplis d’articulació, debat i treball conjunt per fomentar dinàmiques d’intercooperació i enxarxament amb d’altres entitats vinculades a l’objecte social de la cooperativa.

Dinamització local agroecològica i cooperativa

Aquí sota us presentem els projectes que hem estat coordinant des del 2018.

Aquest projecte sorgeix de la intercooperació i treball en xarxa dels darrers anys al territori, i pretén donar continuïtat a la labor de coordinació de rutes de distribució iniciada per l’Aresta i la Bajoca durant el confinament. Aquesta continuïtat implica la creació d’una botiga física de productes ecològics i de proximitat (Valls), així com l’establiment de nodes d’intercanvi i emmagatzematge per a la descàrrega i recollida de productes. Aquesta tasca requereix un treball d’enxarxament entre productores i elaboradores que comparteixen instal·lacions i transport, així com altres recursos de suport a la producció i millora de la gestió. L’objectiu és donar més sortida a les productores i elaboradores locals, obrint nous canals de venda, consolidar els actuals i ampliar l’oferta al consum.
Les productores i/o entitats que intercooperen en aquest projecte són: L’Aresta, Grup de Consum La Bajoca, L’Economat, Dasca Vives, Ateneu Popular La Sageta, El Brot, Fet a la Conca i La Segalla.
Curs 2020-2021
El projecte s’està duent a terme amb el suport i co-finançament de la Generalitat de Catalunya, a través del programa de subvencions per al finançament dels Projectes Singulars.

Des de l’àrea de dinamització de la cooperativa l’Aresta, conjuntament amb Pam a Pam i la cooperativa Arran de terra, estem impulsant el projecte Einateca agroecològica. Aquesta iniciativa neix el 2020 amb l’objectiu de donar suport i ajudar a crear eines col·lectives per les xarxes agroecològiques del territori
català. El projecte té tres eixos estratègics: donar suport a la distribució agroecològica; visibilitzar i fomentar el suport mutu de les xarxes agroecològiques; enfortir el vincle de l’agroecologia amb l’economia social i solidària.

El projecte s’inscriu en la continuïtat de la diagnosi realitzada a l’informe “Xarxes alimentàries locals en temps de covid-19” (Arran de terra, Aresta, Pam a Pam, Escola de Pastors i Càtedra d’Agroecologia de Vic, 2020) i de l’informe “Eines i estratègies d’articulació de les xarxes agroecològiques” (Aresta , 2020).

Aquest projecte ha estat dut a terme amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Economia social i solidària i cooperativisme de treball en els ecosistemes agroecològics locals de Catalunya

Aquest projecte d’intercooperació pretén fer una aproximació específica a la realitat del món rural de cada àmbit territorial per part de les entitats agrupades. L’objectiu és assolir una mirada comparativa dels diferents ecosistemes agroecològics locals, per detectar quins aspectes propis de cadascun incideixen en la viabilitat social i econòmica de les iniciatives agroecològiques en el marc de l’ESS, per tal de: determinar les relacions entre agents dels diferents territoris i dins dels mateixos, detectar dificultats i oportunitats relacionades amb l’ocupabilitat en cooperativisme de treball, localitzar necessitats formatives, d’acompanyament o financeres, així com descobrir i visibilitzar iniciatives singulars.

Curs 2020-2021.

El projecte és una iniciativa de L’Arada i està finançat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) a través dels ajuts del Programa Anual de Foment al Cooperativisme. Les entitats en què hi intercooperen són: Fundació Coop57, L’Arada, Rurbans, L’Aresta, Idària, Tres Cadires i Raiels.

Descarregueu aquí el resum

Engegat a la tardor del 2019, Paradistes Verds és un projecte de l’Institut de Mercats Municipals de Barcelona (IMMB ) i el Comissionat d’Economia Social i Solidària, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, per facilitar a paradistes de diferents mercats municipals la possibilitat de diferenciar-se i millorar les seves vendes a partir d’oferir productes ecològics, de proximitat i/o de compra directa al pagès, als seus clients.

L’Aresta participa de l’equip de dinamització del projecte, en col·laboració amb El Risell i Quepo. En el marc de la capitalitat mundial de l’Alimentació Sostenible Barcelona 2021, aquest és un dels projectes clau per promoure la distribució i comercialització d’aliments sostenibles a la ciutat.

Amb finançament del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i finançament propi.

Creació d’un catàleg de la pagesia i els elaboradors/es de la Conca de Barberà que té per objectiu visibilitzar la pagesia de la comarca i posar en valor les persones i els projectes que donen vida a la comarca, ens alimenten i tenen cura del territori.

Curs 2019-2020

Descarregueu el Catàleg de la Pagesia de la Conca de Barberà en aquest enllaç.

Camp de trobada: reflexions i eines per la dinamització territorial agroecològica

Aquest projecte es basa en un pla anual de sessions d’intercooperació entre 4 entitats (Arran de Terra, l’Ortiga, l’Aresta i l’ARADA) que  treballem en l’àmbit de la dinamització territorial des d’una perspectiva transformadora. Neix de la necessitat de compartir reptes, dificultats i solucions per consolidar-nos així com de la necessitat de la pagesia de participar en els processos que es donen a la ciutat en matèria de les polítiques alimentàries i els circuits curts de comercialització engegats a Barcelona.

Curs 2019-2020.

Amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Dins el projecte Camp de trobada, l’Aresta gestionem un subprojecte anomenat “Estratègies d’articulació pagesa“. La idea és començar a construir una proposta per connectar de la millor manera la pagesia del territori amb les noves polítiques alimentàries públiques, basant-se en l’anàlisi de les eines i estratègies que les productores, les elaboradores i les altres entitats del territori agrupades en xarxes han estat implementant al llarg d’aquests anys.

Aquest projecte ha estat dut a terme amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Barcelona. Podeu trobar l’informe resultant a l’apartat recerca de la nostra web, sota el títol: Eines i estratègies d’articulació de les xarxes agroecològiques“.

El projecte d’Horts Socials Ecològics de Montblanc va arrencar l’any 2012 amb l’Associació Xicòria, Càritas Montblanc, l’Ajuntament de Montblanc i el CCCB. És una formació pràctica de dos anys per a tretze hortolans/es i té per objectius l’autoabastiment alimentari, la formació en producció ecològica, l’apoderament personal i la cohesió social. Des de l’any 2019 l’hem entomat des de l’equip de l’Aresta.

Amb finançament de l’Ajuntament de Montblanc.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Montblanc i Serveis Socials del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Des de febrer 2020, l’Aresta oferim un assessorament tècnic per tal de facilitar la coordinació, gestió i manteniment de l’hort agroecològic i de varietats locals del Museu de la Vida Rural.

Amb el finançament del Museu de la Vida Rural.

Durant el curs 2018-2019, vam participar en la dinamització de les primeres trobades cap a la creació d’un Espai participatiu a Barcelona. Mitjançant la dinamització d’un focus grup i d’una primera trobada per tal de constituir els grups de treballs que formarien el futur Espai participatiu, vam analitzar quines eren les necessitats i els reptes vinculats a la creació d’aquest espai, definit com un “lloc comú de trobada, debat i acció entre agents socials implicats en el sistema alimentari des d’un enfocament per la sobirania alimentària, i entre l’administració pública”.

Amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Curs 2018-2019.

Des del 2020, L’Aresta, conjuntament amb LaBoqueria, cooperativa especialitzada en l’arquitectura sostenible, duen a terme l’acompanyament tècnic del projecte Territori de Vincles.

Aquest és un projecte impulsat per l’Associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb que té l’objectiu de contribuir a definir polítiques públiques locals, eines i experiències reproduïbles en favor del repoblament rural, l’adaptació al canvi climàtic, l’agroecologia i la gestió de recursos; per a la creació de
noves oportunitats de vida als pobles i la consolidació de territoris rurals vius.

Des de la seva posada en marxa, hem treballat de forma coordinada i col·laborativa amb agents clau de la Vall del Corb i s’han posat en marxa varies proves pilot i accions d’assessorament i formació transversals.

CoopCamp

Treballem a CoopCamp – l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – per tal de dinamitzar i enfortir l’economia social i solidària, desenvolupar la intercooperació entre les experiències existents i nodrir un ecosistema que potenciï el cooperativisme i l’economia social i solidària a cada comarca (Conca de Barberà, Priorat, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès). Promovem iniciatives econòmiques transformadores, la generació d’ocupació de qualitat que resolgui les necessitats de les persones i del territori, així com l’enfortiment de les xarxes d’intercooperació.

A CoopCamp hi trobaràs formació, assessorament i acompanyament per engegar o consolidar el teu projecte, i comptaràs amb una xarxa d’economia social i solidària amb la qual intercooperar.

CoopCamp vol ser útil per aquelles persones amb voluntat d’autogestió del treball, per a qualsevol col·lectiu amb un projecte econòmic de futur, per les iniciatives socioeconòmiques que volen una gestió democràtica, per les associacions i per totes aquelles entitats i col·lectius que treballin per la transformació social.

Els Ateneus Cooperatius són dispositius que des de la col·laboració pública-cooperativa-comunitària treballen per a generar projectes socioeconòmics col·lectius, nous projectes en economia social i solidària i llocs de treball de qualitat a través de la intercooperació, la visibilització i la promoció de l’economia social i solidària i l’enfortiment de les seves organitzacions segons principis i valors del cooperativisme.

Actualment hi ha un total de 14 ateneus cooperatius arreu del territori que treballem en xarxa i conformem la XAC Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

Per més infomació, podeu visitar el web de CoopCamp

Contacte: info@coopcamp.cat

Promou

               

Amb el finançament de

Notícies i actualitat

Dinamització

L’Einateca Agroecològica

El calaix d'eines per a l'agroeocologia Cada cop són més les xarxes alimentàries locals a Catalunya  que engloben projectes productius, projectes d'elaboració alimentària i, en moltes ocasions, altres

Go to Top