Loading...
Dinamització 2020-07-15T09:55:48+00:00

Desenvolupem projectes de dinamització local agroecològica i cooperativa per a promoure una transició agroecològica, la sobirania alimentària i la generació de projectes i experiències amb capacitat de transformació social. Promovem l’articulació dels diferents agents del territori, acompanyem la generació i l’enfortiment de projectes agroecològics i cooperatius, dissenyem i acompanyem plans d’actuació basats en la detecció de necessitats i potencialitats de forma participativa i de la mà de les agents implicades.

Alguns dels àmbits principals en els que treballem són els sistemes d’aprovisionament agroecològic cooperatius, l’articulació de la pagesia i el relleu generacional o la intercooperació per a la creació i consolidació de projectes cooperatius i de l’economia solidària.

Participem en col·lectius i espais més amplis d’articulació, debat i treball conjunt per fomentar dinàmiques d’intercooperació i enxarxament amb d’altres entitats vinculades a l’objecte social de la cooperativa.

Dinamització local agroecològica i cooperativa

Aquí sota us presentem els projectes que hem estat coordinant des del 2018.

Engegat a la tardor del 2019, Paradistes Verds és un projecte de l’Institut de Mercats Municipals de Barcelona (IMMB ) i el Comissionat d’Economia Social i Solidària, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, per facilitar a paradistes de diferents mercats municipals la possibilitat de diferenciar-se i millorar les seves vendes a partir d’oferir productes ecològics, de proximitat i/o de compra directa al pagès, als seus clients.

L’Aresta participa de l’equip de dinamització del projecte, en col·laboració amb El Risell i Quepo. En el marc de la capitalitat mundial de l’Alimentació Sostenible Barcelona 2021, aquest és un dels projectes clau per promoure la distribució i comercialització d’aliments sostenibles a la ciutat.

Amb finançament del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i finançament propi.

Creació d’un catàleg de la pagesia i els elaboradors/es de la Conca de Barberà que té per objectiu visibilitzar la pagesia de la comarca i posar en valor les persones i els projectes que donen vida a la comarca, ens alimenten i tenen cura del territori.

Curs 2019-2020

Descarregueu el Catàleg de la Pagesia de la Conca de Barberà en aquest enllaç.

Camp de trobada: reflexions i eines per la dinamització territorial agroecològica

Aquest projecte es basa en un pla anual de sessions d’intercooperació entre 4 entitats (Arran de Terra, l’Ortiga, l’Aresta i l’ARADA) que  treballem en l’àmbit de la dinamització territorial des d’una perspectiva transformadora. Neix de la necessitat de compartir reptes, dificultats i solucions per consolidar-nos així com de la necessitat de la pagesia de participar en els processos que es donen a la ciutat en matèria de les polítiques alimentàries i els circuits curts de comercialització engegats a Barcelona.

Curs 2019-2020.

Amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Dins el projecte Camp de trobada, l’Aresta gestionem un subprojecte anomenat “Estratègies d’articulació pagesa“. La idea és començar a construir una proposta per connectar de la millor manera la pagesia del territori amb les noves polítiques alimentàries públiques, basant-se en l’anàlisi de les eines i estratègies que les productores, les elaboradores i les altres entitats del territori agrupades en xarxes han estat implementant al llarg d’aquests anys.

Amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Curs 2019-2020.

El projecte d’Horts Socials Ecològics de Montblanc va arrencar l’any 2012 amb l’Associació Xicòria, Càritas Montblanc, l’Ajuntament de Montblanc i el CCCB. És una formació pràctica de dos anys per a tretze hortolans/es i té per objectius l’autoabastiment alimentari, la formació en producció ecològica, l’apoderament personal i la cohesió social. Des de l’any 2019 l’hem entomat des de l’equip de l’Aresta.

Amb finançament de l’Ajuntament de Montblanc.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Montblanc i Serveis Socials del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Des de febrer 2020, l’Aresta oferim un assessorament tècnic per tal de facilitar la coordinació, gestió i manteniment de l’hort agroecològic i de varietats locals del Museu de la Vida Rural.

Amb el finançament del Museu de la Vida Rural.

Durant el curs 2018-2019, vam participar en la dinamització de les primeres trobades cap a la creació d’un Espai participatiu a Barcelona. Mitjançant la dinamització d’un focus grup i d’una primera trobada per tal de constituir els grups de treballs que formarien el futur Espai participatiu, vam analitzar quines eren les necessitats i els reptes vinculats a la creació d’aquest espai, definit com un “lloc comú de trobada, debat i acció entre agents socials implicats en el sistema alimentari des d’un enfocament per la sobirania alimentària, i entre l’administració pública”.

Amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

Curs 2018-2019.

CoopCamp

Treballem a CoopCamp – l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – per tal de dinamitzar i enfortir l’economia social i solidària, desenvolupar la intercooperació entre les experiències existents i nodrir un ecosistema que potenciï el cooperativisme i l’economia social i solidària a cada comarca (Conca de Barberà, Priorat, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès). Promovem iniciatives econòmiques transformadores, la generació d’ocupació de qualitat que resolgui les necessitats de les persones i del territori, així com l’enfortiment de les xarxes d’intercooperació.

A CoopCamp hi trobaràs formació, assessorament i acompanyament per engegar o consolidar el teu projecte, i comptaràs amb una xarxa d’economia social i solidària amb la qual intercooperar.

CoopCamp vol ser útil per aquelles persones amb voluntat d’autogestió del treball, per a qualsevol col·lectiu amb un projecte econòmic de futur, per les iniciatives socioeconòmiques que volen una gestió democràtica, per les associacions i per totes aquelles entitats i col·lectius que treballin per la transformació social.

Els Ateneus Cooperatius són dispositius que des de la col·laboració pública-cooperativa-comunitària treballen per a generar projectes socioeconòmics col·lectius, nous projectes en economia social i solidària i llocs de treball de qualitat a través de la intercooperació, la visibilització i la promoció de l’economia social i solidària i l’enfortiment de les seves organitzacions segons principis i valors del cooperativisme.

Actualment hi ha un total de 14 ateneus cooperatius arreu del territori que treballem en xarxa i conformem la XAC Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

Per més infomació, podeu visitar el web de CoopCamp

Contacte: info@coopcamp.cat

Promou

               

Amb el finançament de

Notícies i actualitat

Dinamització

Xarxes alimentàries locals en temps de COVID-19

Presentem l’informe col·lectiu Xarxes alimentàries locals en temps de #covid-19❗ Un treball col·lectiu d’Arran de Terra, L'Aresta Cooperativa, Pam a Pam de la Xarxa d'Economia Solidària (XES), Escola