Participem en el llibre col·lectiu «Béns comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències» amb el capítol XII sobre la sostenibilitat als sistemes d’aprovisionament agroecològic.

Es tracta d’una publicació de l’Observatori DESC sobre com l’esclat de la pandèmia de la COVID19 no ha fet sinó visibilitzar i accentuar la devaluació dels drets socials i l’augment de les desigualtats vinculades la superposició de crisis múltiples esdevingudes en les darreres dècades arran de la consolidació global del paradigma neoliberal.

El llibre és un recull de quinze capítols d’autores de perfils diversos dividit en dos blocs. Els primers quatre capítols miren al passat i intenten respondre la pregunta d’on venim, s’analitzen els fonaments i impactes de la concentració i acumulació de capital que ha fet possible la infraestructura neoliberal i la mercantilització dels béns comuns dels últims 30 anys. El segon bloc, més extens, del cinqué al quinzé capítol, mira al present i busca respondre la pregunta cap on anem. En aquest segon bloc trobareu el capítol escrit a quatre mans des de l’Aresta sota el títol «El cooperativisme agroecològic a Catalunya: canvi d’escala, sostenibilitat i reptes».

Així el llibre conté diferents reflexions sobre la cruïlla de camins en què ens trobem i els possibles canvis i resistències que venen i està elaborat des de diferents àmbits, des de l’acadèmic fins a l’activisme, oferint doncs una visió àmplia.

Trobareu el llibre complet en pdf i en paper a la web de l’Observatori

https://observatoridesc.org/ca/bens-comuns-i-necessitats-collectives-cruilla-camins-entre-velles-crisis-i-noves-emergencies

així com el trobareu en pdf aquí mateix, sencer i el capítol escrit des de l’Aresta en els segúents links, i a l’apartat de recerca de la nostra web:

«Béns comuns i necessitats col·lectives: La cruïlla de camins entre velles crisis i noves emergències». Llibre complet pdf.

«El cooperativisme agroecològic a Catalunya: canvi d’escala, sostenibilitat i reptes». Capítol XII pdf.