El passat mes d’octubre vam presentar l’informe «Eines i estratègies de les xarxes d’articulació agroecològiques». Aquest document és el resultat d’una diagnosi que vam realitzar durant el 2020. Es tracta de la primera fase d’un treball més ampli, que recull un coneixement i una realitat que evoluciona amb el temps. Podeu descarregar-lo AQUI.

Què hi trobareu?

Al punt 1, trobareu una introducció ben nodrida sobre el context en el qual es realitza l’estudi, la importància de l’articulació per la sobirania alimentària i l’explicació de com hem fet la diagnosi i hem estructurat el present informe.

Al punt 2, abans d’entrar a analitzar les dades recollides, hem volgut desenvolupar breument alguns conceptes que considerem clau en aquest estudi, com ara: agroecologia, proximitat i articulació, per acabar fent una proposta de definició del concepte de Xarxes d’Articulació Agroecològica.

Al punt 3, analitzem la situació de les xarxes agroecològiques a Catalunya, tenint en compte tota la informació que hem recollit durant la fase de diagnosi. En aquest punt, compartim amb vosaltres les set xarxes que han format part de la mostra d’entrevistades, i aprofitem per reiterar-los el nostre agraïment per la seva col·laboració: Collserola Pagesa, Fet a la Conca, L’Enllaç de l’Ebre, Terra i Taula, Aixopluc, Biolord i Xarxa Agroalimentària Cerdanya. 

A més, en aquest punt també analitzem els resultats de les enquestes, que juntament amb la informació recollida a les entrevistes ens serveix per tenir una visió més completa de la situació.

Al punt 4, parlem dels reptes que les xarxes han volgut superar. Les productores, elaboradores i altres agents decideixen agrupar-se i treballar conjuntament per assolir uns objectius. Per això en aquest punt també hem recollit tot un seguit d’estratègies que les xarxes han posat en marxa. També dediquem un apartat a un seguit d’eines que es consideren necessàries per facilitat la coordinació entre les xarxes d’una banda, i entre les xarxes, d’altres sectors socioeconòmics i l’administració pública d’altra banda.

Per acabar, al punt 5 trobareu unes breus conclusions de l’estudi.

Des del novembre de 2020 estem treballant en un altre projecte, juntament amb Arran de Terra i la XES, que pretén donar continuïtat i ampliar la feina feta fins al moment. Properament anirem actualitzant la nostra web i les nostres xarxes amb novetats sobre aquest projecte!

Fins aviat!