Projectes de recerca 2016-03-21T08:58:02+00:00

 

1. “El canvi d’escala, un revulsiu per la sostenibilitat del cooperativisme agroecològic?” Amb aquesta recerca hem fet un estudi sistematitzat per a detectar quins són els punts forts i punt dèbils dels sistemes cooperatius d’aprovisionament agroecològic al territori i identificar com valoren un possible canvi d’escala els diferents agents implicats en aquests sistemes.

Esperem que aquest estudi permeti visibilitzar alguns dels aspectes clau en aquesta temàtica i així contribuir al coneixement dels col•lectius dels que formem part.

Aquest projecte ha rebut el suport de la Fundació Roca Galès i ACCID.

Podeu descarregar aquí l’informe complet.

 

2. “Concepcions populars de la justícia social davant la crisi i les polítiques” d’austeritat. Participem en el projecte del Grup d’Estudis de Reciprocitat del Departament d’Antropologia social i cultural (Universitat de Barcelona) dirigit per la Dra. Silvia Bofill fent una etnografia centrada en els conceptes de justícia alimentaria i el preu just en les xarxes d’aprovisionament de productes agroecològics de Catalunya.

Aquest projecte rep el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica

Aresta_Entrega premis Roca i Gales

Presentant la recerca, El canvi d’escala: un revulsiu pel cooperativisme agroecològic?