Després d’uns quantes setmanes de descans post-casal, publiquem per donar les gràcies a tots els nens i nenes que hi van participar i van fer que anés tan bé!

L’última setmana va ser la del foc i vam fer tallers on vam descobrir-ne les propietats i vam experimentar deixant que ens fes de guia, imitant l’erupció d’un volcà, aprenent a curar-nos de les cremades…

Taquem el casal amb moltes bones experiències; esperem que tots els nens i nenes també se n’hagin endut! Fins l’any que ve!